Hofmeijer
Mechanics and pumps

Hofmeijer ontwerpt, voert de engineering uit, tekent en bouwt op zoveel mogelijk innovatieve wijze pompen en pompinstallaties.

Bij oude gemalen kunnen rendementsverbeteringen worden bewerkstelligd met als uitgangspunt zoveel mogelijk de bestaande materialen te hergebruiken.


Lees meer >

Rioolgemalen

Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil of over een lange afstand te pompen. Bijvoorbeeld naar een afvalwaterzuiverings-installatie. Een rioolgemaal bestaat doorgaans uit een ontvangstkelder (bassin), een besturingsgebouwtje of besturingskast en één of meerdere pompen. De pompen worden nagenoeg altijd elektrisch aangedreven. Hofmeijer heeft inmiddels ruime ervaring in het nieuw bouwen, renoveren en reviseren van rioolgemalen.

Lees meer >

Poldergemalen

Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Nog steeds ligt een groot deel van Nederland onder het zeeniveau. Dit betekent dat bij laag water het overtollige binnenwater moet kunnen worden geloosd. Hiertoe zijn poldergemalen gebouwd waarvan diverse in de loop der jaren al door Hofmeijer zijn gerenoveerd waarvoor zelfs eigen pompinstallaties zijn ontworpen en geleverd.

Lees meer >

Industrie

Voor energiecentrales, chemische plants en zelfs attractieparken kan Hofmeijer volledige service verlenen. Deze service strekt zich van ontwerp, productie tot realisatie ter plaatse. Alle werktuigbouwkundige roterende werktuigen in stationaire opstelling zijn bij Hofmeijer in ervaren en vertrouwde handen, waarbij functionaliteit , economisch belang van de klant en veiligheid hand in hand gaan.


Lees meer >

Engineering

Engineering is een van de activiteiten van Hofmeijer. De activiteiten hebben voor 80% betrekking op de uit te voeren projecten. 20% van de engineering heeft betrekking op projecten in vooronderzoek waarvan nog een bestek moet worden opgesteld. In vele engineeringsprojecten ligt het accent op rendementsverbetering, innovatie en duurzaamheid. De doelgroep waarvoor engineeringswerk wordt uitgevoerd zijn; energiecentrales, waterzuiveringen, drinkwaterleveranciers, waterschappen en industrie.

Lees meer >
Beweeg de muis over
de onderdelen
en klik voor
detail-informatie.

Pompen

Deze mix-flow pomp is volledig in Twente (Nederland) ontwikkeld, gefabriceerd en geassembleerd. Lees meer >

Afdichtingsschotten en jaloeziekleppen

Voor de werking, uitvoering en onderhoud van pompen en pompinstallaties en bij regelmatige inspecties moeten er goede afdichtingsschotten... Lees meer >

Appendages en leidingwerk

Deze delen zijn koopdelen die door Hofmeijer in het ontwerp worden meegenomen, geleverd en uiteindelijk gemonteerd. Lees meer >

Aandrijvingen

De aandrijvingen worden ontworpen en de koeling van de aandrijvingen wordt tevens in het totale concept uitgewerkt. Lees meer >

Fundaties

De fundaties worden in het ontwerp en dan specifiek in de engineering doorgerekend. Dit met betrekking tot de betreffende... Lees meer >

Trappen en bordessen

Om alles te bereiken en een goede inspectie uit te kunnen voeren en onderhoud te kunnen plegen, zijn deugdelijke bordessen... Lees meer >

Overig

Alle ingrediënten voor het goed functioneren van een dynamische installatie kunnen door Hofmeijer in het totaalconcept... Lees meer >

HOFMEIJER MP B.V.

Al jarenlang combineren wij ervaring, kwaliteit en specialisme op gebied van met name pompinstallaties om zo tot een optimale benadering van elk werktuigbouwkundig project te komen.Wij richten ons hoofdzakelijk op waterschappen, hoogheemraadschappen en industrie. Onze toegevoegde waarde is gelegen in de uitgebreide en doordachte wijze waarop de werkzaamheden  worden uitgevoerd. Inmiddels hebben wij voor oppervlaktewater een eigen visvriendelijke pomp ontwikkeld.

 
Test visvriendelijkheid Hofmeijer pomp ECO FISH

Beeldverhaal:
Gemaal Groenendaal:
HSP ECO FISH 900/1100

 

ZORGSYSTEEM


 ISO 9001
 
VCA**​ 

CO2  niveau 5

Lees meer...